Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
desember-22.jpg
Nyhetsbrev Desember-22: Gassavregning, status ladeanlegg og ny forretningsfører OBOS
Publisert 28.12.2022
Kjære naboer.

Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om gasspriser og avregning for siste rapporteringsperiode. I tillegg inneholder brevet informasjon om ladeprosjektet og OBOS.

Gasspris og gassavregning

Styret har arbeidet med gasspris og gassavregning siden mottak av faktura for felleskostnader for desember. Vi er heller ikke fornøyet med uklarhet og usikkerhet rundt denne delen av felleskostnadene, og har i samarbeid med forretningsfører forsøkt å rydde opp i uklarhetene. Det har vi dessverre bare delvis lykkes med.

Gasspris til beboere er gjennomsnitt av den prisen sameiet har betalt for gass levert i rapporteringsperioden.
Rapporteringsperioden er normalt ett år fra mai/juni til mai/juni året etter. Rapporteringsperioden for siste gassregning var november 2021 til juni 2022. Perioden ble endret på grunn av at vi byttet service-leverandør.  

I denne perioden har BFT kjøpt 108 686 kilo gass og betalt kr.1 480 712 for dette inkludert alle avgifter.  Gjennomsnittspris pr kilo gass blir da kr.13,63. En kubikkmeter (flyktig) gass tilsvarer to kilo flytende gass. Prisen pr kubikkmeter gass slik vi mottar den gjennom gassmåler til peisen blir da kr.27,25.

Gassforbruk registreres på den enkelte beboers gassmåler, og avlesning foretas av personen som utfører service på gass-peisen. Måleren viser antall kubikkmeter forbrukt gass.

Avlesning av gassmåler ble i år gjort i forbindelse med service på gass-peisen i juni. Registrert forbruk ble rapportert til driftsleder. Ny avlesning ble sammenholdt med forrige avlesning. Differansen viser siste periodes forbruk. Forbruket ble rapportert fra driftsleder til forretningsfører for fakturering i september i år.

Gjennomsnittspris pr kubikkmeter gass multipliseres med antallet forbrukte kubikkmeter gass. Fra denne summen trekkes kr.1 600 som tilsvarer hver seksjons a-konto innbetaling for rapporteringsperioden (200 kr x 8 måneder). Det beløpet som da fremkommer er beløpet man skylder, eller har til gode.  
 
Boalliansen hadde lagt gassregningen inn som en del av felleskostnadene for desember -22. Forbruket var basert på det som var innrapportert, men perioden ble i fakturaen beskrevet frem til og med oktober-22. Dette er feil, og riktig periode er som beskrevet over, altså fra november -21 til og med juni -22. Periodens lengde fikk betydning på a-kontobeløpet som ble beregnet til kr.2 400 og ikke kr.1 600 som det skulle ha vært.

I fakturaen hadde Boalliansen også benyttet en gjennomsnittspris på kr.29,75 pr kubikkmeter gass. Riktig pris skal være kr. 27,25 pr kubikkmeter gass.

Boalliansen har pr telefon 23. desember informert styreleder om at det dessverre ikke var mulig å få frem sammenstillingen av forbruk og pris på fakturaen. Grunnlaget fremkommer, så det er mulig å regne seg frem til dette selv.

Om dere har ytterligere spørsmål knyttet til beregningsgrunnlaget og/eller pris kan dere ta kontakt med styret.

Vi beklager selvfølgelig ulemper og usikkerhet gassavregningen har medført, men vi kunne ikke unnlate å korrigere de feil vi oppdaget på de fakturaer Boalliansen hadde sendt ut. Vi arbeider fortsatt med Boalliansen for å rette fakturafeil.

Ladeprosjektet
Arbeidet med å etablere et nytt system for lading av el-biler går fremover med små forsinkelser i forhold til opprinnelig plan. To gjesteladere er montert, og informasjon om dette er sendt ut. Mer informasjon vil komme etter hvert som anleggene ferdigstilles. Det vil også bli arrangert nye møter med ladegruppen. Info om tid og sted vil bli sendt på sms eller e-post.  

OBOS sendte ut følgende melding på Vibbo 20. desember:
Ved en inkurie er det sendt ut feil felleskostnader for januar 2023.
Vennligst se bort fra fakturaen dere allerede har mottatt. Dersom du har mottatt kravet i din nettbank, kan du avvise kravet.
Vi vil sende deg en ny faktura for felleskostnader i løpet av kort tid.
Vi beklager feilen!
Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med oss på tlf. 22 86 55 00 eller oef@obos.no


Ny forretningsfører fra 1. januar
OBOS Eiendomsforvaltning er som tidligere nevnt i flere sammenhenger engasjert som forretningsfører for Fossum Terrasse Boligsameie fra og med 01.01.2023.
Her kommer viktig informasjon fra vår nye forretningsfører:

Med ønske om en fin romjulstid og et godt nytt år!

Styret

Viktig info fra OBOS:

Litt om OBOS Eiendomsforvaltning AS
OBOS Eiendomsforvaltning AS tilbyr forretningsførsel til borettslag, sameier og boligaksjeselskaper. Våre tjenester inkluderer bl.a. regnskapsførsel, økonomistyring, innkreving av felleskostnader, leilighetsoverdragelser, innsending av tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) med mer. Styret er vår oppdragsgiver.
 
Innbetaling av felleskostnadene
Fakturaer for felleskostnader er nå i produksjon og vil bli sendt i løpet av kort tid. Du må selv avslutte eventuelle faste trekk av felleskostnader fra januar til tidligere forretningsfører, Boalliansen, i din nettbank.
 
Fakturaen for felleskostnader inneholder følgende poster:
  • Felleskostnader
  • A konto gass
  • Peisservice
  • Heiskostnader
  • Innbrudds- og vannalarm (gjelder ikke alle)
  • TV/bredbånd
  • Parkeringsleie (gjelder ikke alle)
Forfallsdatoen er fremdeles den 20. i hver måned.
 
Den første fakturaen får du tilsendt pr. e-post, eller som eFaktura rett i nettbanken dersom du har gitt ditt samtykke. Dersom du har fjernet eller ikke gitt samtykke til digital kommunikasjon, se nedenfor, får du første faktura i ordinær post. 
 
For å unngå fakturagebyr anbefaler vi avtale om eFaktura eller AvtaleGiro, det bestiller du selv i din nettbank når du får den første fakturaen.
 
Vibbo, alt om der du bor
Fra 01.01.2023 kan du logge inn på Vibbo.no. Du logger deg på ved bruk av ditt mobilnummer. På Vibbo.no finner du oversikt over ditt boforhold, felleskostnader, legge inn leietaker, medboer eller pårørende og annen nyttig informasjon.
I tillegg er det en enkelt kanal for å kommunisere med styret.

Registrering av leietakere
I forbindelse med utleie plikter seksjonseier å holde seg oppdatert og informere leietaker om relevant informasjon fra styret fortløpende i tillegg til husordensregler og sameiet vedtekter.
Du legger til leietaker, medboer eller pårørende tilgang til Vibbo, via Min bolig i menyen øverst til høyre. Her fyller du inn informasjon som fornavn, etternavn og mobilnummer til leietaker, medboer eller pårørende.
Det går ut en invitasjon til vedkommende på SMS med oppfordring om å fullføre registreringen med e-postadresse. Beboeren som er lagt til må godkjenne forespørselen på Vibbo.
 
Digital kommunikasjon
Kommunikasjon med styret og OBOS Eiendomsforvaltning AS skjer digitalt. Du kan fjerne samtykke til digital kommunikasjon på Vibbo.no under «min profil» om du ønsker at informasjon skal sendes i ordinær post.
                                                                                                Kontaktinformasjon
Hvis du har annen postadresse enn boligens adresse, kan du melde dette tiloef@obos.no
E-postadresse og mobilnummer meldes til samme e-post. Vibbo.no kan også brukes for å ajourholde e-post og mobilnummer etter oppstartsdato, og til å registrere eventuell leietager.
 
Har du spørsmål, ta kontakt med sameiets rådgiver/prosjektleder eller prosjektkoordinator på telefon 22 86 55 00.
 
 Vi ser fram til et godt samarbeid.
 
Med vennlig hilsen
OBOS Eiendomsforvaltning AS
 
Filer:

Her er vi

Basaltveien 53,51,49,47,45
1359, Eiksmarka