Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
elbil.png
Nytt ladeanlegg - status & informasjon rundt montering
Publisert 04.11.2022
Kjære naboer på Fossum Terrasse.

Periode for montering
Montering av nytt ladeanlegg starter som tidligere annonsert opp 14.november innerst i Kalderaveien. Montasjen vil bli delt opp i definerte områder, som vil bli idriftssatt etter hvert som montasjen er ferdig.

Foreløpig framdrift sier at anlegget i Kalderaveien er ferdig montert ca. medio desember. Planlagt oppstart i nedre plan i Basaltveien er satt til 12.desember, og det startes innerst ved B53. Ferdigstillelse for nedre plan er foreløpig satt til slutten av januar -23. Til slutt monteres nytt ladeanlegg i øvre plan av Basaltveien, med ferdigstillelse medio februar.

Det må påregnes noe støyende arbeider (borring) i hele anleggsperioden.

Detaljert framdrift vil du finne ved oppslag i heisene og i postkasser.

Plassering av ladeboks
På den enkelte P-plass vil ladeboks monteres etter det som er mest praktisk og effektivt med hensyn på den elektriske installasjonen. Hver enkelt kan ikke bestemme hvor ladeboksen skal plasseres på sin P-plass.

Tidligere er det informert om at på de plassene DEFA-lader er montert i dag, vil det bli montert en ny lader, type Easee, uten kostnad. DEFA-laderen blir demontert og satt igjen på P-plassen. Denne MÅ fjernes av beboer.

Ladeabonnement
For å aktivere ladeabonnement og kunne få ladet man bestille abonnement ved å gå inn på hjemmesiden til Elaway. Det er ikke mulig å bestille ladeabonnement før ladeboksen fysisk er montert, da det må registreres serienummer på boksen.

De som IKKE har montert DEFA ladeboks vil få montert en bakplate m/deksel på sin P-plass. Ønsker man å bestille ladeboks til sin P-plass gjøres dette ved å gå inn på hjemmesiden til Elaway. Nettadressen er www.elaway.io/no. Dette kan dere gjøre allerede nå, og ladeboksen blir montert av elektriker som leverer anlegget.


Se vedlagte fil
  • "Hvordan bestille ladestasjon" beskriver gangen i bestillingen.
På denne siden vil også alle priser fremkomme.

Har dere fortsatt spørsmål, så er Ladegruppen tilgjengelig på styrerommet v/innkjøring til gjesteparkeringen MANDAG 7.november mellom kl.19.00 - 21.00. Eller send en mail til driftsleder@fossumterrasse.no.

Mvh Ladegruppen
Filer:

Her er vi

Basaltveien 53,51,49,47,45
1359, Eiksmarka