Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Blomstring på terrassen.jpg
Nyhetsbrev fra Boligsameiet Fossum terrasse per mai 2022
Publisert 30.05.2022
Gode naboer,
Nyhetsbrevene er et ledd i styrets ønske om å dele informasjon om vårt arbeid og minne om smått og stort som vi alle har interesse av og ansvar for. Denne utgaven omhandler følgende tema:
 1. Årsmøte
 2. Nytt låssystem
 3. Elbillading
 4. Strømpris lading av elbil i 2021
 5. Fellesutgifter 2022
 6. Elgene på Fossum Terrasse
 7. Energipriser
 8. Peisservice
 9. Dugnadsgruppen

Årsmøte og informasjonsmøte
Det innkalles til årsmøte og informasjonsmøte i BFT tirsdag 7. juni i Eiksmarka kirke. Vi følger samme prosedyre som tidligere – det vil si:
1800-1845: Informasjonsmøte
 • presentasjon av ny løsning for lading av el-biler på Fossum Terrasse, se eget punkt senere i brevet.
 • utplassering av hjertestartere på Fossum Terrasse.

1900-2100: Årsmøte med følgende agenda:
 • Konstituering – husk å benytte fullmakten din om du selv ikke kan møte!
 • Styrets årsrapport 2021.
 • Sameiets økonomi – regnskap 2021.
 • Innkomne forslag – styret har ikke mottatt noen innkomne forslag.
 • Godtgjørelse til styret.
 • Valg.

Årsmøtedokumenter vil bli distribuert fysisk og digitalt i forkant av årsmøte.

Nytt låssystem
Nytt låssystem er montert og tatt i bruk. Vi avventer fortsatt utskiftning av låsesylindere i inngangsdørene. Det skulle vært utført etter påske, men vi har valgt å utsette dette for å være sikker på at alle er fortrolige med det nye systemet. Ny dato er ii skrivende stund ikke klar, men vil bli varslet i god tid.Elbillading
Med utgangspunkt i sameiets forpliktelse til å tilrettelegge for elbillading for alle seksjonseiere, har styret gjennomført en grundig prosess for å undersøke ulike alternative løsninger. Systemet vi har er bygget for en annen tid, og har sine tekniske, bygningsmessige, sikkerhetsmessige og forvaltningsmessige begrensninger.

Vi har sett på teknologi, eie- og forvaltningsmodell, fleksibilitet og pris. Pris er viktig på to måter – for det første har vi søkt etter løsninger som innebærer et rimelig bytte av ladeboks og bruk av eksisterende infrastruktur der det er mulig. For det annet ønsker vi et godt og fleksibelt tilbud til de som skal kjøpe eller leie ladeboks. Til slutt ønsker vi en ladeboks som gir den enkelte mulighet få å lade når strømmen er billigst, og som er forvaltet av en profesjonell aktør. Det vil redusere risiko for feil på anlegget og samtidig forenkle administrasjonen av systemet.
 
Dagens anlegg har blitt til ved at en og en har kjøpt ladeboks når de byttet til el- eller hybrid bil. Det er ikke et system som kan forvaltes helhetlig, eller som kan bidra med andre tjenester annet enn lading av den enkelte bil. Sikkerhetsmessig har vi nådd grensen for å montere flere ladestasjoner flere steder. Det er derfor ikke et alternativ å fortsette å bygge videre på det vi har. Det vil ikke gi mulighet for alle å lade når de ønsker det.

Det finnes i dag flere alternativer som er mer fleksible for forbrukeren, og som sikrer at alle får strøm gjennom dynamisk styring av elbil-ladingen. I tillegg finnes det løsninger som åpner for egen styring av tidspunkt for lading. Moderne systemer ivaretar også månedlig avregning og fakturering av strømforbruk for den enkelte. I tillegg overvåkes ladesystemet døgnkontinuerlig, feil rettes og sikker drift ivaretas profesjonelt. 
 
For å møte eksisterende og fremtidige behov for å lade el-biler for alle, må vi derfor etablere et nytt, moderne og helhetlig forvaltet ladesystem.
 
Vi har innhentet råd fra Elbilforeningen, Huseiernes landsforbund, og Energi Norge.
Etter innledende undersøkelser og innhentede råd, ble det utarbeidet en tilbudsforespørsel som tok utgangspunkt i en åpen spesifikasjon. Forespørselen ble sendt til 12 ulike aktører. Sameiet mottok tilbud fra 8 leverandører som representerer ulike leveransemodeller og ladebokser. Leveransemodellene kan i stort deles i to ulike kategorier:
 
 • ren elektromontasje, som formidler bokser og tjenester, men hvor BFT har ansvar for installasjon av all infrastruktur, drift, støtte og fakturaløsning.
 • totalleverandør med totalansvar for installasjon av all infrastruktur, inkludert ladebokser, drift, support og faktureringsløsning.
I tillegg har vi mottatt tilbud på løsninger som gir BFT valget mellom å enten eie eller leie ladeanlegget. 
 
Styret har evaluert tilbudene, gjennomført avklaringsmøter og forhandlinger. Sentrale evalueringskriterier gjennom prosessen har vært at investeringen skal sikre en helhetlig og forvaltet løsning som er regningssvarende, innebærer minst mulig koordinering for BFT, samt gir en driftssikkerhet med 24 timers støtte for både beboerne og sameiet. Funksjonalitet og teknisk løsning som sikrer kapasitet og skalerbarhet har også blitt hensyntatt. Når det gjelder kostnadselementet, vurderes investering, byttekostnad/gjenbruk, samt driftskostnader. I forbindelse med vurdering av driftskostnader, har styret også vurdert fleksibilitet i de ulike løsninger i forhold til hvordan beboerne selv kan styre egen lading.
 
Det er per i dag installert 199 ladebokser i sameiet. Det er en investering som har kostet den enkelte i størrelsesorden 20 – 22 000 kroner, avhengig av når boksen ble kjøpt og installert. Som skissert over, tas det sikte på å inngå kontrakt med en leverandør som også legger til rette for gjenbruk av det som allerede er investert der det er mulig. Det gjelder ikke ladeboksen.

Kostnadene som følger med prosjektet dekkes gjennom innbetaling fra den enkelte sameier, gjennom opptak av lån eller ved å leie anlegget av en operatør. Anlegget vil ha en avskrivingstid på 30-40 år. Styret anbefaler derfor å eie fremfor å leie anlegget. Den enkelte seksjon vil få en generell verdiøkning på grunn av dette tiltaket, og en innbetalingen må derfor betraktes som en investering. 
 
Styret vil i de kommende dagene gjennomføre referansesjekker og de siste avklaringer med tilbyderne. Kontrakt planlegges signert i uke 22. Ytterligere informasjon om valgt løsning, samt prosjektplan for bygging og implementering, vil bli gitt på informasjonsmøtet 7. juni.
 
Strømpris lading av elbil 2021
Strømforbruket for lading av elbil i 2021 er nå avlest. Forbruket vil bli fakturert den enkelte bruker. Prisen sameiere skal betale er kr 1,47 pr kwH.  Pris ved forrige avlesning var kr 0,97. Faktura ble sendt ut sammen med gassavregningen i begynnelsen av mai.  

Fellesutgifter 2022:
Fellesutgiftene vil økte med 4,5 prosent fra og med mai og ikke april som tidligere varslet. Utsettelsen skyldes feil hos forretningsfører.
Betaling for gass og lading av el-biler:
Betaling for gass og el-bil lading ble sendt ut i begynnelsen av mai sterkt forsinket. Forsinkelsen skyldes interne forhold hos forretningsfører. Regningen ble ikke sendt ut med et grunnlag slik at den enkelte kunne kontrollere forbruk mot sum. Styret beklager sterkt dette. Vi har holdt åpent en dag for å gi den enkelte mulighet for å få informasjon om fakturagrunnlaget.
Energipriser
Pris på strøm og gass opptar mange, også oss i styret. Å reforhandle en strømavtale når strømprisen er høy er sjelden lurt. Vi fortsetter derfor med samme avtale, men følger selvsagt med på utviklingen.
Peisservice
Sameiet har de siste årene hatt serviceavtale med Otechos Services AS på gasspeisene våre, men de har dessverre besluttet å avslutte sitt engasjement ifm. gass‐service og vedlikehold. Årsaken er bl.a at disse tjenestene ikke lenger faller inn under deres kjernevirksomhet. Det er gjort en avtale med RSM Gas Services AS om overtakelse av deres kundeportefølje.
Sameiet har fra 01.mars avtale med RSM på service av vårt gassanlegg med peiser. Er det nødvendig med fagmessig vurdering og reparasjon, utenom årlig service, kan RSM kontaktes på 99 22 55 00, eller mail rsm@rsm.no. Slik feilsøking og reparasjon betales av beboer/seksjonseier selv.
Vår vaktmester fra Grønt og Hvitt Eiendomsservice, Eivind Fæhn, kan også i mange tilfeller være behjelpelig med gasspeisen. Kontakt gjerne Eivind på 482 31 043 for å høre om han kan hjelpe. For øvrig vises til kapitelet Gasspeis i Håndboken.
 
Filer:

Her er vi

Basaltveien 53,51,49,47,45
1359, Eiksmarka